Loading…
by:Larm has ended
Back To Schedule
Friday, February 18 • 12:00pm - 12:45pm
Presentasjon og temadykk i ny norsk veileder for sikkerhet ved store arrangement - del 1

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

I november 2010 lanserte Norsk Rockforbund i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) en nasjonal veileder for sikkerhet ved store arrangement.
http://bylarm.no/nor/seminars/bylarm/2011-02-18

Friday February 18, 2011 12:00pm - 12:45pm CET
Safety Pin

Attendees (0)