Loading…
by:Larm has ended
Back To Schedule
Thursday, February 17 • 3:30pm - 4:30pm
GramArt presenterer: Platekontrakten 2011 - Hva innebærer dagens platekontrakter?

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Talent er ikke nok for å få fart på musikkarrieren. I en ny musikkhverdag med større krav til artisten og flere muligheter til å påvirke egne forutsetninger, er en bred kunnskap om bransjen, sikring av rettigheter og gode avtaler helt nødvendig både for artisten og artistens samarbeidspartnere. Hva kan du forvente deg og hva innebærer dagens platekontrakter?
http://bylarm.no/nor/seminars/bylarm/2011-02-17

Thursday February 17, 2011 3:30pm - 4:30pm CET
Edderkoppen

Attendees (0)