Loading…
by:Larm has ended
Back To Schedule
Friday, February 18 • 1:30pm - 2:30pm
A conversation with Simon Napier-Bell

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Simon Napier-Bell er en levende legende i musikkbransjen og en mann som har satt kraftige spor etter seg i musikkhistorien opp gjennom seksti-, sytti- og åttitallet, og helt inn til vår tid.
http://bylarm.no/nor/seminars/bylarm/2011-02-18

Friday February 18, 2011 1:30pm - 2:30pm CET
Ragnarock

Attendees (0)