Loading…
by:Larm has ended
Thursday, February 17 • 3:45pm - 4:45pm
Kampen om de frivillige - Hvordan sørge for en effektiv rekruttering og forvaltning av frivillige ressurser

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Rekruttering av frivillige ressurser kan være både utfordrende og tidkrevende, og det er stor konkurranse blant arrangørene. Hvordan kan ditt arrangement vinne kampen om de frivillige og administrere denne resursen på en best mulig måte?
http://bylarm.no/nor/seminars/bylarm/2011-02-17

Thursday February 17, 2011 3:45pm - 4:45pm
Club7

Attendees (0)


 
  • Nordic Music Prize