Loading…
by:Larm has ended
Back To Schedule
Friday, February 18 • 4:00pm - 5:00pm
Not the Nordic Music Prize

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Mens internasjonale eksperter vurderer de tolv artistene som er nominert til Nordic Music Prize, vil dette panelet sette søkelyset på lokale helter som folk utenfor opprinnelseslandet kanskje ikke har hørt om.
http://bylarm.no/nor/seminars/bylarm/2011-02-18

Friday February 18, 2011 4:00pm - 5:00pm CET
Atriet

Attendees (0)